Februari actiemaand castratie/sterilisatie & chippen